Udgangspunktet for Trine Drivsholms glasobjekter er ofte genkendelige urformer som krukker, vaser eller andre beholder. Det er dog det æstetiske, som interesserer hende og ikke den oprindelige brugsfunktion. Trine Drivsholm har stor sans for at finde en perfekt afbalanceret form med næsten endegyldige proportioner og forene den med objekternes farve og overflade. Matte, silkeagtige overflader og sarte farvetoner understreger de bløde, bølgende organiske linjer. Andre gange fremhæves det taktile gennem ru overflader, der appellerer til berøring.

Af Curator Paula Rossini

Trine Drivsholm often uses recognizable forms such as vases, urns or other vessels as a starting point for her glass sculptures. It is, however, the aesthetic properties of the vessel that interests her most as opposed to its functional use. Trine Drivsholm has a great sense for finding a perfectly balanced shape with definitive proportions and combining it with the colour and surface of objects. Mat, silky surfaces and delicate tones emphasize the soft, wavy organic lines. While at other times, the tactile qualities are highlighted through rough surfaces, which appeal to the touch.

By Curator Paula Rossini